<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, NOFOLLOW">


         
       
        Den här sidan kunde egentligen ha innehållit
       en hel del material från 16- och tidigt 1700-tal
       men många uppgifter från denna tid är osäkra
       och jag vill inte bidraga till ännu större förvirring
       genom att visa mina teorier om den tidens
       släktrelationer.
       Men hör av dig om du vill ta del av dem.

       Och Personuppgiftslagen gör att det inte är lagligt
       att publicera uppgifter på nätet om nu levande personer.
       För att inte riskera att bryta mot denna lag lämnas
       ömtålig data endast om du kontaktar mig.
       
        Much information about people in the 17th
        and the early 18th century should not be published
        without previous contact and discussion
        concerning their connections and their possible
        or impossible relations to each other.

        To publish information about
        people still living is against the law.
        But just send me an email
        and I'll answer your question.

R o y  E r n e r e d

Aprilgatan 31
S - 415 48   Göteborg

sms: 070 34 19 026
(https://) www.roye.se

 Mail
från
anonyma
avsändare
(dvs utan
namn adress/telefon)

sorteras
som
spam.

roy

P U N K T / D O T

e

S N A B E L - A / A T

roye

P U  N K T / D  O T

se

Mail
  med
  oaviserade/obeställda
  bilagor / bilder
och gruppmail raderas.

 

     - - > Startsidan/ Front page   - - > Sidan 2/Page 2