<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, NOFOLLOW">


Välkommen till mina sidor. . .
 
          Här visas bara en mycket liten del av alla mina register som är resultatet av 25 års släktforskningsarbete.
          Det hela började som en reaktion mot de alltför  fantasifulla avskrifter som producerats i trakten och som fortfarande prånglas ut i oförändrat skick trots att man sedan flera årtionden borde vara väl medveten om alla förekommande fel och brister.
          Det finns skräckexempel bland kyrkboksavskrifterna med otroligt nog fler än 50-60 felaktigheter per A4-sida när det gäller för-, efter- eller byanamn, datum, åldersuppgifter, felläsningar och utelämningar. Varken supplement eller rättelser har ansetts behövliga...
          Därmed absolut inte sagt att jag vill påstå att mina register alltid är felfria.
          Men genom att samla kyrkboksnotiser och andra uppgifter familjevis och jämföra olika källor försöker jag komma sanningen något närmare, samtidigt som det blivit möjligt att korrigera en hel del uppenbara felskrivningar i originaltexterna.
          Mina filer bearbetas och kompletteras kontinuerligt. Detta innebär att det i praktiken är helt omöjligt att hålla den senast uppdaterade versionen på nätet.
. - .       - - -       - . - -       .
          Tidigare hade jag allt mitt material på nätet. Statistiken visade att många hämtade, men få hörde av sig. De allra flesta borde ju ha något att bidraga med, kompletteringar eller korrigeringar. Jag skaffade inloggning via lösenord till hemsidan, men lösenorden spreds och problemen kvarstod.
          Denna envägskommunikation kändes föga meningsfull. Släktforskning är ingen exakt vetenskap, varför en hel del relationer och tidsuppgifter kan behöva diskuteras.
          För några år sen drabbades jag dessutom av en knepig "släktforskare" (nu boende i skånska KÄVLINGE), som hackade min epost och kom över länkar till alla mina filer. På så sätt kunde han stjäla allt det material jag hade på den tiden. Han tyckte sig väl behöva dem för att kunna  använda dem för sin cd-tillverkning som han annonserat om. Han spred dessutom länkarna vidare till sina kumpaner så att också de kunde komma åt mina dokument.
          Jag har ingen större lust att mata honom och hans medtjyvar med alla senare tillkomna uppgifter i mina register. De får hålla tillgodo med vad de eventuellt kan hitta på denna sida.
          Därför finns inte alla mina filer på nätet och inte heller de senaste versionerna av dem, men den som söker uppgifter om någon person eller familj är givetvis mer än välkommen att ta kontakt. Jag svarar gärna, speciellt när det gäller seriösa forskare som delar med sig.
. - .       - - -       - . - -       .
          Så vill du veta något om någon person/familj (från kyrkbokstidens början till långt in på 1900-talet) i någon av de 13 församlingar vars befolkning jag registrerat och bearbetar, skickar du mig alltså bara ett mail för att få det senaste.
          Brev utan namn, adress/telefon hamnar i skräpkorgen och sist i kön.
          (Det är alltid trevligare med personer som inte gömmer sig bakom mer eller mindre anonyma eller intetsägande epostadresser...)
 
 

  Wellcome
  to
  my   pages...

          Many genealogists used to download everything from my pages but they never gave anything back.

          Consequently I removed all my files from the net in order to get some sort of contact with people who have ancestors in the same parishes as I do.

          But just send me an email!

  Date order:
  YYYY.MM.DD!

Mina förfäder i södra Halland och nordvästra Skåne:
    Höks hd (nu Laholms kommun + Ö Karup)
    Luggude hd (Kullabygden)
    Åsbo-Göinge hdr (Örkelljunga Fagerhult Röke)
    Min mycket lyckligt gifta hustrus skånska förfäder
 

Upplevelser på Heritage:
    Det är inte min farfar
    Sigvard är inte min farbror
    Temporärt avdagatagen  
    Nytt lömskt men misslyckat avlivningsförsök
 

En ingift bigamissa i släkten
 

Fem bröllop och en klurig släkthärva
 

Släkten 400 år i byn
 

Fallet Johannes
3 äktenskap, 19 barn och bara 3 år!
 

2 x (Per Persson - Elna Persdotter)
Två familjer: ett syskonpar med svåger och svägerska
Samma namn - samma by - samma socken - samma tid
 

Lusteliga och originella dopnamn
 

EN ENvetEN EN
 

Ulf Kristerssons släkt i S Halland och NV Skåne
Mona Sahlins släkt i S Halland
Per  Gessles släkt i S Halland och NV Skåne
Joakim Thåströms halländska släkt
 

Kungen och profeten
 

Kalles historia (Han hette kanske inte alls Kalle)
 


 


 


 

 

Hasslöv 1780 - 1799
1800 - 1819   1820 - 1839
1840 - 1859   1860 - 1879
1880 - 1899

Hishult 1700 - 1739  
1740 - 1759   1760 - 1779
1780 - 1799   1800 - 1819
1820 - 1839   1840 - 1859
1860 - 1879   1880 - 1899

Knäred 1700 - 1719
1720 - 1739   1740 - 1759
1760 - 1779   1780 - 1799
1800 - 1819   1820 - 1839
1840 - 1859   1860 - 1879
1880 - 1899

Laholm 1780 - 1799
1800 - 1819   1820 - 1839
1840 - 1859   1860 - 1879
1880 - 1899

Ränneslöv 1780 - 1799
1800 - 1819   1820 - 1839
1840 - 1859   1860 - 1879
1880 - 1899

Sk Fagerhult 1780 - 1799
1800 - 1819   1820 - 1839
1840 - 1859   1860 - 1879
1880 - 1899

Skummeslöv 1780 - 1799
1800 - 1819   1820 - 1839
1840 - 1859   1860 - 1879
1880 - 1899

Tjärby 1780 - 1799
1800 - 1819   1820 - 1839
1840 - 1859   1860 - 1879
1880 - 1899

Veinge 1780 - 1799
1800 - 1819   1820 - 1839
1840 - 1859   1860 - 1879
1880 - 1899

Våxtorp 1780 - 1799
1800 - 1819   1820 - 1839
1840 - 1859   1860 - 1879
1880 - 1899

Ysby 1780 - 1799
1800 - 1819   1820 - 1839
1840 - 1859   1860 - 1879
1880 - 1899

Ö Karup 1780 - 1799
1800 - 1819   1820 - 1839
1840 - 1859   1860 - 1879
1880 - 1899

Örkelljunga 16xx - 1719
1720 - 1739   1740 - 1759
1760 - 1779   1780 - 1799
1800 - 1819   1820 - 1839  
1840 - 1859   1860 - 1879  
1880 - 1899

Förklaringar, förkortningar osv

OBS!   OBS!   OBS!   OBS!

ÅÅÅÅ.MM.DD

Familjerna placerade i resp. fil efter makarnas vigselår. (eventuellt efter första /kända/ barns födelseår)

Alla barn i en familj är i samma fil som föräldrarnas vigselår.

Familjerna sorterade efter familjefaderns förnamn.

Föräldrar inom <vinkelparentes> finns i materialet. Årtalet visar i vilken fil föräldrafamiljen finns.

Kvinnor utan identifierad partner i början av varje dokument.

Bara första för-/efternamn räknas.

Ortsnamn till vänster om födelsedatum är hemvist vid vigseln (anges endast i vigselförsamlingen och bara om den inte är samma som födelseplatsen)

Som födelseplats anges föräldrars hemvist även om födseln skett på annan plats.

Stavningen är hårt normaliserad.
(Förfäras månde de stackars bokstavstroende!)

Egna anpersoner har försetts med asterisk (*).

Filerna bearbetas, kompletteras ochh uppdateras kontinuerligt.

Den som tycker att mina register borde kunna bli bättre är mer än välkommen med kompletteringar och korrigeringar.

Alla förslag och upplysningar mottages alltid mycket tacksamt.


R o y  E r n e r e d

Aprilgatan 31
S - 415 48   Göteborg

SMS: 070 34 19 026
(https://) www.roye.se

 Mail
från
anonyma
avsändare
(dvs utan
namn adress/telefon)

sorteras
som
spam.

roy

P U N K T / D O T

e

S N A B E L - A / A T

roye

P U  N K T / D  O T

se

Mail
  med
  oaviserade/obeställda
  bilagor / bilder
och gruppmail raderas.