+ <META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, NOFOLLOW">


Välkommen till mina sidor. . .
 
          Här visas bara en mycket liten del av alla mina register som är resultatet av snart 25 års släktforskningsarbete.
          Det hela började som en reaktion mot de alltför  fantasifulla avskrifter som producerats i trakten och som fortfarande prånglas ut i oförändrat skick trots att man sedan flera årtionden borde vara väl medveten om alla förekommande fel och brister.
          Det finns flera skräckexempel på A4-sidor med otroligt nog fler än 50-60 felaktigheter när det gäller för-, efter- eller byanamn, datum, åldersuppgifter, felläsningar och utelämningar. Varken supplement eller rättelser har ansetts behövliga...
          Därmed absolut inte sagt att jag vill påstå att mina register alltid är felfria.
          Men genom att samla kyrkboksnotiser och andra uppgifter familjevis och jämföra olika källor försöker jag komma sanningen något närmare, samtidigt som det blivit möjligt att korrigera en hel del uppenbara felskrivningar i originaltexterna.
          Arbetet fortsätter. Mina filer bearbetas i stort sett varje dag. Flertalet kompletteras och uppdateras varje vecka. Detta innebär att det i praktiken är helt omöjligt att hålla den senaste versionen på nätet.
. - .       - - -       - . - -       .
          Tidigare hade jag allt mitt material på nätet. Statistiken visade att många hämtade, men få hörde av sig. De allra flesta borde ju ha kunnat ha något att ge tillbaka i utbyte, kompletteringar eller korrigeringar. Jag skaffade inloggning via lösenord till hemsidan, men lösenorden spreds och problemet kvarstod.
          Denna envägskommunikation kändes föga meningsfull. Släktforskning är ingen exakt vetenskap, varför en hel del relationer och tidsuppgifter kan behöva diskuteras.
          Häromåret drabbades jag dessutom av en knepig "släktforskare" (nu boende i skånska KÄVLINGE), som hackade min epost och kom över länkar till alla mina filer. På så sätt kunde han stjäla allt det material jag hade på den tiden. Han tyckte sig väl behöva dem för att kunna  använda dem för sin cd-tillverkning som han annonserat om. Han spred dessutom länkarna vidare till sina kumpaner så att också de kunde komma åt mina dokument.
          Jag har ingen större lust att mata honom och hans medtjyvar med alla nytillkomna uppgifter. De får hålla tillgodo med vad de eventuellt kan hitta på denna sida.
          Därför finns inte alla mina filer på nätet och inte heller de senaste versionerna av dem, men den som söker uppgifter om någon person eller familj är givetvis mer än välkommen att ta kontakt. Jag svarar gärna, speciellt när det gäller seriösa forskare som delar med sig.
. - .       - - -       - . - -       .
          Så vill du veta något om någon person/familj (från kyrkbokstidens början till långt in på förra seklet) i någon av de 13 församlingar vars befolkning jag registrerat och bearbetar, skickar du mig alltså bara ett mail för att få det senaste om personerna.
          Brev utan namn, adress/telefon hamnar i skräpkorgen och sist i kön. (Det är alltid trevligare med personer som inte gömmer sig bakom mer eller mindre anonyma eller intetsägande epostadresser...).
 

  Wellcome
  to
  my
  pages...

  Many genealogists used to
  download everything from my
  pages but they never gave
  anything back.

  Consequently I removed all
  my files from the net in order
  to get some sort of contact
  with people who have
  ancestors in the same parishes
  as I have.

  But just send me a mail!

  Date order:
  YYYY.MM.DD!

  Mina anor i S Halland och NV Skåne (5 kB.html)

  En bigamissa i släkten (7 kB.pdf)

  Fyra bröllop och en släkthärva (5 kB.pdf)

  Fallet Johannes
  3 äktenskap, 19 barn och bara 3 år? (47 kB.pdf)

  2 x (Per Persson - Elna Persdotter)
  Två familjer: ett syskonpar med svåger och svägerska
  Samma namn - samma by - samma socken - samma tid
  (33 kB.pdf)

  Originella dopnamn (54 kB.pdf)

  Ulf Kristerssons släkt i S Halland och NV Skåne
  (46 kB.pdf)

  Mona Sahlins släkt i S Halland (88 kB.pdf)

  Per  Gessles släkt i S Halland och NV Skåne (94 kB.pdf)

  Kungen och profeten (34 kB.pdf)

  Hasslöv 1840 - 1859
  1860 - 1879   1880 - 1899

  Hishult 1840 - 1859
  1860 - 1879   1880 - 1899

  Knäred 1840 - 1859
  1860 - 1879   1880 - 1899

  Laholm 1840 - 1859
  1860 - 1879

  Ränneslöv 1840 - 1859
  1860 - 1879   1880 - 1899

  Sk Fagerhult 1840 - 1859

  Skummeslöv 1840 - 1859
  1860 - 1879   1880 - 1899

  Tjärby 1840 - 1859
  1860 - 1879   1880 - 1899

  Veinge 1840 - 1859
  1860 - 1879

  Våxtorp 1840 - 1859
  1860 - 1879   1880 - 1899

  Ysby 1840 - 1859
  1860 - 1879   1880 - 1899

  Ö Karup

  Örkelljunga   1840 - 1859
  1860 - 1879   1880 - 1899

  Info: innehåll, förkortningar
  osv. 

  OBS!

  ÅÅÅÅ.MM.DD

  Familjerna placerade i
  resp. fil efter makarnas
  vigselår.

  Familjerna sorterade
  efter familjefaderns
  förnamn.

  Kvinnor utan identifierad
  partner i början av varje
  dokument.

  Bara första för-/efternamn
  räknas.

  Stavningen är hårt
  normaliserad.

  (Förfäras månde
  de stackars
  bokstavstroende!)

  Den som tycker att mina
  register borde kunna bli
  bättre är välkommen
  med kompletteringar
  och korrigeringar.
  Alla förslag och
  upplysningar mottages
  mycket tacksamt.


R o y  E r n e r e d

Aprilgatan 31
S - 415 48   Göteborg

031 + 48 67 65
www.roye.se

 Mail
från
anonyma
avsändare
(dvs utan
namn adress/telefon)

sorteras
som
spam.

roy

P U N K T / D O T

e

S N A B E L - A / A T

roye

P U  N K T / D  O T

se

Mail
  med
  oaviserade/obeställda
  bilagor
eller
bilder
raderas.