Roy.ERoy Ernereds släktforskning

Mina förfäder och deras syskon i
Södra Åsbo hd i Skåne

  HÖJA - STRÖVELSTORP

  En del av personerna är tills vidare mer eller mindre osäkra.
  Förmodligen innehåller listan också en del fel.
  Namnen är normaliserade men kanske inte alldeles konsekvent.
  Personer som flyttat ska kunna hittas i flera byar.
 
  < -

 

H Ö J A
 

 Bengt Svensson 1698 - - < 1714
 Elna Bengtsdotter 1686 - - < 1742
 Mickel Johansson xxxx - - ca 1686
 
 Pernilla Pålsdotter xxxx - - 1695
 Troen Mickelsdotter 1646 - - 1726
 

S T R Ö V E L S T O R P


 Tångaberg

 Johan Jönsson 1688 - - < 1718
 Per Svensson xxxx - - 16xx
 Sven Bengtsson 1652 - - 1728
 Truls Svensson 1690 - - < 1742
 Ormastorp
 Sven Persson 1648 - - 1710
 
 :

 Vemmentorp
 Anders Svensson - - 1700 - -
 Boel Svensdotter 1711 - - 1744
 Gunnel Svensdotter 1681 - - 1744
 Hanna Svensdotter 1686 - - < 1742
 Karna Svensdotter 1693 - - 1694
 Olu Svensdotter 1683 - - 1753
 Per Svensson xxxx - - 1700
Per Svensson 1690 - - 1730
 Sven Persson 1648 - - 1710
 Troen Mickelsdotter 1646 - - 1726
  
 
  R o y   E r n e r e d
  A p r i l g a t a n 31
  415 15 G ö t e b o r g
  031 - 48 67 65
 
  < -