Årets eldsjäl 2022

 Roy Ernereds släktforskning

GEN-vägen till

KNÄRED   -   HISHULT

+
Hasslöv - Laholm - Ränneslöv - Skummeslöv
Tjärby - Veinge - Våxtorp - Ysby
Skånes Fagerhult - Örkelljunga - Östra Karup

Familjer och släktrelationer
Familjevis registrerade och bearbetade uppgifter

Födda (många med dopdag och faddrar)
Vigda
Avlidna familjemedlemmar
Utflyttade familjemedlemmars familjer
Inflyttade familjer

. - .       - - -       - . - -       .

             
 
 
                                                                                               
   
 
 
 
                                                                                 
     
 
 
 
   
  ("Skånelandskapen")

- - > Sidan 2/Page 2                                  

            Avsikten med min rekonstruktion av familjerna i dessa församlingar är att inte bara visa vilka som är föräldrar eller barn till vilka utan också hur familjerna hänger ihop och vilka relationer som finns mellan dem.
            Släktforskning är ingen exakt vetenskap. Ofullständiga källor och källor med divergerande uppgifter lämnar ofta utrymmen för alternativa tolkningar. Filerna omarbetas när ytterligare uppgifter framkommer.
            Flertalet uppgifter är i görligaste mån kontrollerade mot original, men trots allt är det inte alldeles otänkbart att något från inte alltid speciellt tillförlitliga avskrifter smugit sig förbi kontrollerna. Därför finns alltid all anledning att ifrågasätta publicerade uppgifter.
  *   * Familjerna i resp. fil efter vigselår * *
(eventuellt efter det första (kända) barnets födelseår)
 R
 E
 S
 E
 R
 V
 A
 T
 I
 O
 N

 F
 Ö
 R

 E
 V.

 L
 Ä
 S-,

 S
 K
 R
 I
 V-,

 R
 Ä
 K
 N
 E-,

 S
 L
 A
 R
 V-

 &

 T
 A
 N
 K
 E
 F
 E
 L

 

 

 
 

KNÄRED (N)  F
 I
 L
 E
 R
 N
 A

 K
 O
 M
 P
 L
 E
 T
 T
 E
 R
 A
 S,

 B
 E
 A
 R
 B
 E
 T
 A
 S

 &

 U
 P
 P
 D
 A
 T
 E
 R
 A
 S

 K
 O
 N
 T
 I
 N
 U
 E
 R
 L
 I
 G
 T

 

 

 

 

 

 

 

16xx - 1699
1700 - 1719
1720 - 1739
1740 - 1759
1760 - 1779
1780 - 1799
1800 - 1819
1820 - 1839
1840 - 1859
1860 - 1879
1880 - 1899
1900 -
HISHULT (N)
16xx - 1699
1700 - 1739
1740 - 1759
1760 - 1779
1780 - 1799
1800 - 1819
1820 - 1839
1840 - 1859
1860 - 1879
1880 - 1899
1900 -
HISHULT (L) 1860 - 1948 "Skånebyarna"
  Långalt, Smedhult - - > Sk Fagerhult
  Boalt - - > Örkelljunga
HASSLÖV (N)
16xx - 1739
1740 - 1759
1760 - 1779
1780 - 1799
1800 - 1819
1820 - 1839
1840 - 1859
1860 - 1879
1880 - 1899
1900 -
LAHOLM (N)
16xx - 1719
1720 - 1739
1740 - 1759
1760 - 1779
1780 - 1799
1800 - 1819
1820 - 1839
1840 - 1859
1860 - 1879
1880 - 1899
1900 -
RÄNNESLÖV (N)
16xx - 1719
1720 - 1739
1740 - 1759
1760 - 1779
1780 - 1799
1800 - 1819
1820 - 1839
1840 - 1859
1860 - 1879
1880 - 1899
1900 -
SKUMMESLÖV (N)
16xx - 1719
1720 - 1739
1740 - 1759
1760 - 1779
1780 - 1799
1800 - 1819
1820 - 1839
1840 - 1859
1860 - 1879
1880 - 1899
1900 -
TJÄRBY (N)
16xx - 1699
1700 - 1719
1720 - 1739
1740 - 1759
1760 - 1779
1780 - 1799
1800 - 1819
1820 - 1839
1840 - 1859
1860 - 1879
1880 - 1899
1900 -
VEINGE (N)
16xx - 1699
1700 - 1719
1720 - 1739
1740 - 1759
1760 - 1779
1780 - 1799
1800 - 1819
1820 - 1839
1840 - 1859
1860 - 1879
1880 - 1899
1900 -
VÅXTORP (N)
16xx - 1699
1700 - 1719
1720 - 1739
1740 - 1759
1760 - 1779
1780 - 1799
1800 - 1819
1820 - 1839
1840 - 1859
1860 - 1879
1880 - 1899
1900 -
YSBY (N)
16xx - 1739
1740 - 1759
1760 - 1779
1780 - 1799
1800 - 1819
1820 - 1839
1840 - 1859
1860 - 1879
1880 - 1899
1900 -
SKÅNES FAGERHULT (L)
16xx - 1739
1740 - 1759
1760 - 1779
1780 - 1799
1800 - 1819
1820 - 1839
1840 - 1859
1860 - 1879
1880 - 1899
1900 -
ÖRKELLJUNGA (L)
16xx - 1719
1720 - 1739
1740 - 1759
1760 - 1779
1780 - 1799
1800 - 1819
1820 - 1839
1840 - 1859
1860 - 1879
1880 - 1899
1900 -
ÖSTRA KARUP (N) / (L)
16xx - 1739
1740 - 1759
1760 - 1779
1780 - 1799
1800 - 1819
1820 - 1839
1840 - 1859
1860 - 1879
1880 - 1899
1900 -
  Printed on Demand 2016:
  Familjer och familjerelationer i Knäred       Familjer och familjerelationer i Hishult
  16xx - 1779: ISBN 978-91-982606-0-1       16xx - 1799: ISBN 978-91-982606-3-2
  1780 - 1839: ISBN 978-91-982606-1-8       1800 - 1915: ISBN 978-91-982606-4-9
  1840 - 1915: ISBN 978-91-982606-2-5
  "Ett oändligt tåg skrider förbi och upplöses i intet. . .  Namn som inte gått över en människas läppar på århundraden, men som burits av folk, vars arv vi tagit, en gång högst blodfulla människor, som drömt fåfängliga drömmar, lidit och fröjdats, lekt och arbetat, älskat och hatat, sjungit vid vaggorna och gråtit vid gravarna. Nästan som vi. . ." (Axel Ejwertz 1894 - 1972)
R o y   E r n e r e d

A p r i l g a t a n   3 1

S - 4 1 5   4 8   G ö t e b o r g

sms: 070 34 19 026


roy

P   U   N   K   T       /       D   O   T

e

S   N   A   B   E   L - A       /     A   T

roye

P   U   N   K   T       /       D   O   T

se
Mail med oidentifierbar avsändare
(dvs utan namn adress/telefon)
sorteras som spam.

Mail med
oaviserade/obeställda
  bilagor / bilder
och gruppmail raderas.
 
- - > Sidan 2/Page 2