<META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, NOFOLLOW">


Välkommen till mina sidor. . .
 
          Här visas bara en mycket liten del av alla mina register som är resultatet av snart 25 års släktforskningsarbete.
          Det hela började som en reaktion mot de alltför  fantasifulla avskrifter som producerats i trakten och som fortfarande prånglas ut i oförändrat skick trots att man sen årtionden borde vara väl medveten om alla förekommande fel.
          Det finns flera skräckexempel på A4-sidor med otroligt nog fler än 50-60 felaktigheter. Varken supplement eller rättelser har ansetts behövliga...
          Därmed absolut inte sagt att jag vill påstå att mina register alltid är felfria.
          Men genom att samla kyrkboksnotiser och andra uppgifter familjevis och jämföra olika källor försöker jag komma sanningen något närmare, samtidigt som det blivit möjligt att korrigera en hel del uppenbara felskrivningar i originaltexterna.
          Arbetet fortsätter. Mina filer bearbetas vanligtvis varje dag. Flertalet kompletteras och uppdateras varje vecka. Detta innebär att det i praktiken är helt omöjligt att hålla dagsaktuella versioner på nätet. Inaktuella sidor gläder ingen.
. - .       - - -       - . - -       .
          Tidigare hade jag allt mitt material på nätet. Statistiken visade att många hämtade, men få hörde av sig, trots att de allra flesta borde ha något att ge tillbaka i utbyte som t ex kompletteringar eller korrigeringar. Jag skaffade inloggning via lösenord till hemsidan, men lösenorden spreds och problemet kvarstod.
          Denna envägskommunikation kändes föga meningsfull. Släktforskning är ingen exakt vetenskap, varför en hel del relationer och tidsuppgifter kan behöva diskuteras.
          Häromåret drabbades jag dessutom av en knepig "släktforskare" (då boende i skånska FURULUND), som hackade min epost och kom över länkar till allt mitt material. På så sätt kunde han stjäla alla de filer jag hade på den tiden. Han tyckte sig väl behöva dem för att kunna  använda dem för sin cd-tillverkning som han annonserat om. Han spred länkarna vidare till andra så att också de kunde stjäla mina register.
          Jag har ingen lust att mata honom och hans medtjyvar med fler uppgifter. De får hålla tillgodo med vad de eventuellt kan hitta på denna sida.
          Därför ser mina sidor ut som de gör, men alla som söker uppgifter om någon person eller familj är välkomna att ta kontakt. Jag svarar gärna, speciellt när det gäller seriösa forskare som delar med sig.
. - .       - - -       - . - -       .
          Vill du veta något om någon person/familj i någon av alla de församlingar som jag registrerat och bearbetar, skickar du mig alltså bara ett mail och gärna med namn, adress/telefon (Det är alltid trevligt med personer som presenterar sig och inte gömmer sig bakom mer eller mindre anonyma och intetsägande epostadresser).
 

  Wellcome
  to
  my
  pages...

  Many genealogists used to download everything from my pages but they never gave anything back.

  Consequently I removed all my files from the net in order to get some sort of contact with people who have ancestors in the same parishes as I have.

  But just send me a mail!

  Ett par exempel ur alla mina sockenregister
  (här visas bara 1880 - 1899):
  Info: innehåll, förkortningar osv. (48 kb .html)

  Knäred (247 kB.pdf)

  Hishult (222 kB.pdf)

  Ränneslöv (232 kB.pdf)

  Våxtorp (396 kB.pdf)

  Ysby (105 kB.pdf)

  Skånes Fagerhult (166 kB.pdf)

  Örkelljunga (200 kB.pdf)
  . - .       - - -       - . - -       .
  Mina anor i S Halland och NV Skåne (5 kB.html)

  En bigamissa i släkten (7 kB.pdf)

  Fyra bröllop och en släkthärva (5 kB.html)

  Fallet Johannes
  3 äktenskap, 19 barn och bara 3 år! (47 kB.pdf)

  2 x (Per Persson - Elna Persdotter)
  Två familjer: ett syskonpar med svåger och svägerska
  Samma namn - samma by - samma socken - samma tid (33 kB.pdf)

  Originella dopnamn (54 kB.pdf) (juni 2019)

  Ulf Kristerssons släkt i S Halland och NV Skåne (46 kB.pdf)

  Mona Sahlins släkt i S Halland (88 kB.pdf)

  Per  Gessles släkt i S Halland och NV Skåne (94 kB.pdf)

  Kungen och profeten (34 kB.pdf)

  OBS!

  åååå.mm.dd                             yyyy.mm.dd

  Alfabetiskt sortering
  efter familjefaderns
  förnamn.

  Kvinnor utan identifierad
  partner i början av varje
  dokument.

  Bara första för-/efternamn
  räknas.

  Familjerna placerade i
  resp. fil efter makarnas
  vigselår.

  Stavningen är hårt
  normaliserad.

  (Förfäras månde
  de stackars
  bokstavstroende!)

  Kompletteringar
  och korrigeringar
  mottages tacksamt.

 

 

 


R o y  E r n e r e d

Aprilgatan 31
S - 415 48   Göteborg

031 - 48 67 65
www.roye.se

 Mail
med
oidentifierbar
avsändare
(dvs utan
namn adress/telefon)

sorteras
som
spam.

roy

P U N K T / D O T

e

S N A B E L - A / A T

roye

P U  N K T / D  O T

se

Mail
  med
  oaviserade/obeställda
  bilagor
eller
bilder
raderas.