Roy Ernereds släktforskning

GEN-vägen
till

KNÄRED   -   HISHULT

+
Hasslöv - Laholm - Ränneslöv - Skummeslöv
Tjärby - Veinge - Våxtorp - Ysby - Östra Karup
Sk Fagerhult - Örkelljunga

© Familjer och släktrelationer ©
© Familjevis registrerade och bearbetade uppgifter ©

Födda (med dopdag och faddrar)
Vigda
Avlidna familjemedlemmar
Inflyttade familjer

-- == == -- -- == == --


             
 
 
                                                                                               
   
 
 
 
                                                                                 
     
 
 
 
   
  (Skånelandskapen)  

            Uppgifterna är i görligaste mån kontrollerade mot original, men tyvärr kan det inte helt uteslutas att enstaka uppgifter från inte alltid speciellt tillförlitliga avskrifter trots allt kan förekomma.

            OBS! Flera kyrkböcker finns i mer än ett exemplar med ibland mycket olika uppgifter, framför allt när det gäller dag och månad

  *   * Familjerna i resp. fil efter vigselår * *
(eller ev. efter första /kända/ barns födelseår)
R
E
S
E
R
V
A
T
I
O
N

F
Ö
R

E
V
E
N
T
U
E
L
L
A

L
Ä
S
-

S
K
R
I
V
-

R
Ä
K
N
E
-

S
L
A
R
V
-

O
C
H

T
A
N
K
E
F
E
L

KNÄRED (N)
F
I
L
E
R
N
A

K
O
M
P
L
E
T
T
E
R
A
S
-

B
E
A
R
B
E
T
A
S
-

O
C
H

U
P
P
D
A
T
E
R
A
S

K
O
N
T
I
N
U
E
R
L
I
G
T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16xx - 1699
1700 - 1719
1720 - 1739
1740 - 1759
1760 - 1779
1780 - 1799
1800 - 1819
1820 - 1839
1840 - 1859
1860 - 1879
1880 - 1899
1900 - 1919
1920 - 1939
1940 - 1959
1960 - 201x
HISHULT (N)
16xx - 1699
1700 - 1739
1740 - 1759
1760 - 1779
1780 - 1799
1800 - 1819
1820 - 1839
1840 - 1859
1860 - 1879
1880 - 1899
1900 - 1919
1920 - 1939
1940 - 1959
1960 - 201x
HISHULT (L)
  "Skånebyarna"
  Långalt, Smedhult -> Sk Fagerhult
  Boalt -> Örkelljunga
HASSLÖV (N)
16xx - 1739
1740 - 1759
1760 - 1779
1780 - 1799
1800 - 1819
1820 - 1839
1840 - 1859
1860 - 1879
1880 - 1899
1900 - 1919
1920 - 1939
1940 - 1959
1960 - 201x
LAHOLM (N)
16xx - 1719
1720 - 1739
1740 - 1759
1760 - 1779
1780 - 1799
1800 - 1819
1820 - 1839
1840 - 1859
1860 - 1879
1880 - 1899
1900 - 1919
1920 - 1939
1940 - 1959
1960 - 1979
1980 - 201x
RÄNNESLÖV (N)
16xx - 1739
1740 - 1759
1760 - 1779
1780 - 1799
1800 - 1819
1820 - 1839
1840 - 1859
1860 - 1879
1880 - 1899
1900 - 1919
1920 - 1939
1940 - 1969
1960 - 201x
SKUMMESLÖV (N)
16xx - 1719
1720 - 1739
1740 - 1759
1760 - 1779
1780 - 1799
1800 - 1819
1820 - 1839
1840 - 1859
1860 - 1879
1880 - 1899
1900 - 1919
1920 - 1939
1940 - 1959
1960 - 201x
TJÄRBY (N)
16xx - 1699
1700 - 1719
1720 - 1739
1740 - 1759
1760 - 1779
1780 - 1799
1800 - 1819
1820 - 1839
1840 - 1859
1860 - 1879
1880 - 1899
1900 - 1919
1920 - 1939
1940 - 1959
1960 - 201x
VEINGE (N)
16xx - 1699
1700 - 1719
1720 - 1739
1740 - 1759
1760 - 1779
1780 - 1799
1800 - 1819
1820 - 1839
1840 - 1859
1860 - 1879
1880 - 1899
1900 - 1919
1920 - 1939
1940 - 1959
1960 - 201x
VÅXTORP (N)
16xx - 1699
1700 - 1719
1720 - 1739
1740 - 1759
1760 - 1779
1780 - 1799
1800 - 1819
1820 - 1839
1840 - 1859
1860 - 1879
1880 - 1899
1900 - 1919
1920 - 1939
1940 - 1959
1960 - 201x
YSBY (N)
16xx - 1739
1740 - 1759
1760 - 1779
1780 - 1799
1800 - 1819
1820 - 1839
1840 - 1859
1860 - 1879
1880 - 1899
1900 - 1919
1920 - 1939
1940 - 1959
1960 - 201x
ÖSTRA KARUP (N)
16xx - 1739
1740 - 1759
1760 - 1779
1780 - 1799
1800 - 1819
1820 - 1839
1840 - 1859
1860 - 1879
1880 - 1899
1900 - 1919
1920 - 1939
1940 - 1959
1960 - 201x
SKÅNES FAGERHULT (L)
16xx - 1739
1740 - 1759
1760 - 1779
1780 - 1799
1800 - 1819
1820 - 1839
1840 - 1859
1860 - 1879
1880 - 1899
1900 - 1919
1920 - 1939
1940 - 1959
1960 - 201x
ÖRKELLJUNGA (L)
16xx - 1719
1720 - 1739
1740 - 1759
1760 - 1779
1780 - 1799
1800 - 1819
1820 - 1839
1840 - 1859
1860 - 1879
1880 - 1899
1900 - 1919
1920 - 1939
1940 - 1959
1960 - 1979
1980 - 201x
  *   * Info: innehåll, förkortningar osv. (48 kb .html) *   *
  Printed on Demand 2016:
  Familjer och familjerelationer i Knäred       Familjer och familjerelationer i Hishult
  16xx - 1779: ISBN 978-91-982606-0-1       16xx - 1799: ISBN 978-91-982606-3-2
  1780 - 1839: ISBN 978-91-982606-1-8       1800 - 1915: ISBN 978-91-982606-4-9
  1840 - 1915: ISBN 978-91-982606-2-5

  "Ett oändligt tåg skrider förbi och upplöses i intet. . .  Namn som inte gått över en människas läppar på århundraden, men som burits av folk, vars arv vi tagit, en gång högst blodfulla människor, som drömt fåfängliga drömmar, lidit och fröjdats, lekt och arbetat, älskat och hatat, sjungit vid vaggorna och gråtit vid gravarna. Nästan som vi. . ." (Axel Ejwertz)
R o y   E r n e r e d

A p r i l g a t a n   3 1

S - 4 1 5   1 5   G ö t e b o r g

031 - 48 67 65


r o y

P   U   N   K   T       /       D   O   T

e

S   N   A   B   E   L - A       /     A   T

r o y e

P   U   N   K   T       /       D   O   T

s e
Mail med oidentifierbar avsändare
(dvs utan namn adress/telefon)
sorteras som spam!

Mail med
oaviserade
bilagor eller bilder
raderas!
 
- - >